Xe 7 Chỗ

Xe Du lịch Toyota Land Cruiser Prado

Nội thành (8h - 17h) : 1.000.000 VNĐ
Sân bay (3h) :                750.000 VNĐ
Ngoại tỉnh (1km) :              7.000 VNĐ
Ngoài giờ (1h) :                95.000 VNĐ
Liên hệ: 043 566 7447 (Ext 108)

Xe Du lịch Toyota Fortuner

Nội thành (8h - 17h) :   950.000 VNĐ
Sân bay (3h) :             650.000 VNĐ
Ngoại tỉnh (1km) :           6.500 VNĐ
Ngoài giờ (1h) :             90.000 VNĐ
Liên hệ: 043 566 7447 (Ext 108)

Xe Du lịch Ford Everest

Nội thành (8h - 17h) :   950.000 VNĐ
Sân bay (3h) :              600.000 VNĐ
Ngoại tỉnh (1km) :           6.000 VNĐ
Ngoài giờ (1h) :             70.000 VNĐ
Liên hệ: 043 566 7447 (Ext 108)

Xe Du lịch 7 chỗ Innova đời 2012

Nội thành (8h - 17h) :  950.000 VNĐ
Sân bay (3h) :              600.000 VNĐ
Ngoại tỉnh (1km) :           6.000 VNĐ
Ngoài giờ (1h) :             70.000 VNĐ
Liên hệ: 043 566 7447 (Ext 108)

    Du lich chau au 15 ngay 14 dem   

    

  • +84 (0) 123 566 7447
  • +84 (0) 988 310 765
  • HÀ NỘi
  • +84 (04)3 566 7447
  • +84 0123 566 7447

  • TP.HCM
  • +84 (08) 3838 9089
  • +84 0975 801 813
  • +84 0988 310 765