article thumbnail

Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Giá: 4.980.000 VNĐ
Tháng 6: 16,23,30
Tháng 7: 7,14,21,28                         Tháng 8: 4,11,18,25 Tháng 9: 1,8,15,22,29  


article thumbnail

Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Giá: 5.980.000 VNĐ
Tháng 6: 16,23,30
Tháng 7: 7,14,21,28                         Tháng 8: 4,11,18,25 Tháng 9: 1,8,15,22,29  


article thumbnail

Thời gian: 4 ngày 3 đêm
KH: 9; 23/6 - 14 ; 28/7- 11; 25/8
Giá từ: 7.688.000 VNĐ
Hàng không: Vietnam Airlines
Khởi hành: Sài Gòn    


article thumbnail

Thời gian: 4 ngày 3 đêm
KH: 15/06,  20/07, 10/08 & 07/09
Giá từ: 8.488.000 VNĐ
Hàng không: Vietnam Airlines
Khởi hành: Sài Gòn    


article thumbnail

Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: HÀNG NGÀY
Giá từ: 3.400.000 VNĐ
Phương tiện: ô tô
Khởi hành: Hà Nội    


article thumbnail

Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Khởi hành: hàng ngày
Giá từ: 1.350.000 VNĐ
Phương tiện: ô tô
Khởi hành: Hà Nội    


article thumbnail

Thời gian: 6 Ngày 5 đêm
Giá từ: 21.900.000 VND
Khởi hành: 16/10/2016
Bay: Vietnam Airlines
Địa điểm: Thành Đô, Cửu Trại Câu...    


article thumbnail

Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Giá từ: 12.500.000 VND
KH: 22/6; 14/7; 28/7; 18/8; 28/10
Bay VietJet Air      


article thumbnail

Thời gian: 4 Ngày 3 đêm
Giá từ: 4.890.000 VND
Khởi hành: 23/6; 21/7/2016
ô tô chất lượng cao
Địa điểm: Nam Ninh, Quế Vân      


article thumbnail

Thời gian: 6 Ngày 5 đêm
Giá từ: 10.990.000 VND
Khởi hành: 10/6; 8/7/2016
ô tô chất lượng cao
Địa điểm: Trương Gia Giới, Nam Ninh...      


article thumbnail

Thời gian: 5 Ngày 4 đêm
Giá từ: 6.790.000 VND
Khởi hành: 22/6; 20/7/2016
ô tô chất lượng cao
Địa điểm: Nam Ninh, Quảng Châu...    


article thumbnail

Thời gian: 6 Ngày 5 đêm
Giá từ: 11.990.000 VND
Khởi hành: 8,14,22,29/7/2016
ô tô chất lượng cao
Địa điểm: Côn Minh, Đại Lý...      


article thumbnail

Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Giá từ: 18.900.000 VND
T7: từ 1 đến 13/7
T8: từ 20 đến 30/8                         T9: từ 2 - 8; từ


article thumbnail

Thời gian  : 6 ngày 5 đêm
Giá từ :  13.990.000 VND
Khởi hành: 6,21,28/6/2016
Xuất phát tại Hà Nội 
Malaysia - Singapore    


article thumbnail

Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Giá : 10.990.000 VND
Tháng 6: 11,18/6
Tháng 7: 2,16,23,30/7
Tháng 8: 6,13/8  


article thumbnail

Thời gian: 5 Ngày 4 đêm
Giá từ: 17.990.000 VND
Khởi hành: 12,19/10/2016
Bay: Vietnam Airlines
Địa điểm: Thành Đô, Cửu Trại Câu    


    Du lich chau au 15 ngay 14 dem   

    

  • +84 (0) 123 566 7447
  • +84 (0) 988 310 765
  • HÀ NỘi
  • +84 (04)3 566 7447
  • +84 0123 566 7447

  • TP.HCM
  • +84 (08) 3838 9089
  • +84 0975 801 813
  • +84 0988 310 765